Anders Åberg

Anders Åberg

Bland annat utvecklare och person med många idéer

Anställd som teknisk ledare på caspeco.se

En av tre grundare till byrån Creative Retail

anders@creativeretail.se